لیست قیمت جدید شرکت آذران پلاستیک

<p> <strong>استان</strong><strong> تهران</strong></p> <p align="center" dir="RTL"> <img alt="" height="163" s

<p> <strong>استان</strong><strong> تهران</strong></p> <p align="center" dir="RTL"> <img alt="" height="163" s

لیست قیمت جدید شرکت آذران پلاستیک

پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - 16:02 |  439 بازدید

استان تهران

لیست قیمت محصولات آذران پلاستیک استان تهران

ردیف

نوع محصول

واحد

قیمت (ريال)

مشخصات

1

پانل روکشدار آذران پلاستیک PVC

مترمربع

233000

طول 6 متر - عرض 20 سانتی

2

پانل روکشدار آذران پلاستیک PVC

مترمربع

248000

طول 3 متر - عرض 40 سانتی

3

پانل روکشدار آذران پلاستیک PVC - Green Pan

مترمربع

207000

طول 6 متر - عرض 20 سانتی

4

تایل 60*60 PVCروکشدار آذران پلاستیک

مترمربع

211000

......................

5

پانل سفید ساده PVC - L20 بدون روکش آذران پلاستیک

مترمربع

144000

طول 6 متر - عرض 20 سانتی

6

پانل سفید ساده براق PVC - UV بدون روکش آذران پلاستیک

مترمربع

155000

طول 6 متر - عرض 20 سانتی

7

پانل چاپی آذران پلاستیک PVCF12

مترمربع

174000

طول 6 متر -عرض 12سانتی

8

پانل چاپی آذران پلاستیک PVCL20

مترمربع

166000

طول 6 متر -عرض 20 سانتی

9

پانل چاپی آذران پلاستیک PVCF24

مترمربع

174000

طول 6 متر -عرض 24 سانتی

10

ابزار U لبه دیواری بدون روکش PVC آذران پلاستیک

مترطول

11000

طول 4 متر

11

ابزار U لبه دیواری روکشدار PVC آذران پلاستیک

مترطول

22000

طول 4 متر

12

ابزار U دامپا بدون روکش آذران پلاستیک PVC

مترطول

15/900

طول 4 متر

13

تایل 60*60 هفت ستاره ای (هات استمپ) آذران پلاستیک

مترمربع

201000

......................

14

قرنیز روکشدار 10سانتی آذران پلاستیک PVC

مترطول

49000

طول2/8 متر

15

قرنیز روکشدار 7سانتی PVC با شاسی آذران پلاستیک

مترطول

46000

طول 3 متر

16

نبشی تاشو روکشدار آذران پلاستیک PVC 2*2

مترطول

22000

طول 8/ 2 و3 متر

17

تایل آکوستیک ساده 12 میل آذران پلاستیک متر مربع 155000

.....................

18

تایل آکوستیک ساده 15میل آذران پلاستیک

مترمربع

000/166

......................

19

تایل آکوستیک لبه دار 15میل آذران پلاستیک

مترمربع

000/191

......................


دیدگاه خود را بیان کنید