فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین بر شما هموطنان گرامی تسلیت باد .

<p> <span data-mce-style="font-size: 8pt;" style="font-size: 8pt;"><strong>محرمی دیگر از راه می رسد و بهار اشک دیگری بر عاشقان ولایت، که در آن غبار از جان های

<p> <span data-mce-style="font-size: 8pt;" style="font-size: 8pt;"><strong>محرمی دیگر از راه می رسد و بهار اشک دیگری بر عاشقان ولایت، که در آن غبار از جان های

فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین بر شما هموطنان گرامی تسلیت باد .

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - 11:17 |  411 بازدید

محرمی دیگر از راه می رسد و بهار اشک دیگری بر عاشقان ولایت، که در آن غبار از جان های خسته خویش زدایند و وجودشان را به عطر حسینی معطر کنند.
محرمی که با نام حسین پیوند خورده و با آمدنش فکرها و دل ها متوجه روزی می شود که بزرگ ترین روزهای مصیبت است ...

-----------------------------------------

یـاد امـام حـسین علیه السلام فـقط مـخـصوص یـک روز ، یـک دهـه و یـک مـاه نـیـست …

یـک زنـدگی، او را در قـلب و ذهـنت داشتـه بـاش ؛

بـگذار پـیام و عـطر گـل سرخـی بـی نـظیر ، یـک عـمر مـعـطرت کـند..

یا حـسین . .


دیدگاه خود را بیان کنید