تاثیر نور در معماری

فضاهای داخلی می تواندد توسط نور طبیعی و مصنوعی سازمان یابند. طراحی دقیق هر دوی این نورها می تواند به نتایج قابل توجهی برسد. نور مصنوعی می تواند برای ایجاد جلوه ای دراماتیک در فضای داخلی به کار رود.

فضاهای داخلی می تواندد توسط نور طبیعی و مصنوعی سازمان یابند. طراحی دقیق هر دوی این نورها می تواند به نتایج قابل توجهی برسد. نور مصنوعی می تواند برای ایجاد جلوه ای دراماتیک در فضای داخلی به کار رود.

تاثیر نور در معماری

سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ - 13:04 |  409 بازدید

فضاهای داخلی می تواندد توسط نور طبیعی و مصنوعی سازمان یابند. طراحی دقیق هر دوی این نورها می تواند به نتایج قابل توجهی برسد. نور مصنوعی می تواند برای ایجاد جلوه ای دراماتیک در فضای داخلی به کار رود. نور می تواند طرز فکر یک کاربر را تغییر داده و به مسیر حرکتی او را در داخل ساختمان با شور و نشاط همراه کند؛ همانگونه که استفاده توامان از نور طبیعی و مصنوعی و رنگ در نمایشگاه کوادرت ) Kvadrat showroom ( در لندن با راه حلی پاسخده به فضای موجود، بسیار موفق عمل کرده است. این نمایشگاه در یک کارخانه بزرگ قدیمی قرار گرفته است. این نمایشگاه در دو طبقه ساخته گردید که در طبقه اول دفاتر اداری و بخش نمایش در طبقه همکف قرار گرفته است. هرچند که بیشتر طبقه اول خالی شده است و بدین ترتیب این دو سطح از لحاظ بصری به یکدیگر متصل شده اند. طبقه زیرزمین توسط یک پلکان با شکوه قابل دسترسی است که نقطه عطف این فضای داخلی به شمار می آید. پانل های بلندی از شیشه رنگی به گونه ای طراحی شده اند که نور طبیعی را منعکس کرده و در برگیرنده پلکان چوبی می باشند. رنگ این شیشه ها از طرح الهام گرفته شده است. در شب حس و حال این پلکان معکوس می شود؛ زیرا نورهای » دوشنبه آبی « جلد سی دی آهنگ مصنوعی کف پله ها را روشن می کند و به نظر میرسد که از درون نور می دهد، هم نور طبیعی و هم نور مصنوعی به بهترین نحو به کار گرفته شده تا فرآیند معمولی حرکت بین دو طبقه را جلوه بهتری داده و بازدید کنندگان را به بازدید از زیر زمین تشویق کند.

دیدگاه خود را بیان کنید