اطلاعات عمومی سقف کاذب پی وی سی

<p align="right"> <strong><span dir="RTL">سقف کاذب پی وی سی :</span></strong></p> <p align="right"> <strong><span

<p align="right"> <strong><span dir="RTL">سقف کاذب پی وی سی :</span></strong></p> <p align="right"> <strong><span

اطلاعات عمومی سقف کاذب پی وی سی

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - 10:55 |  576 بازدید

سقف کاذب پی وی سی :

سقف کاذب با بخشی از فضایی مورد سرمایش و گرمایش میزان مصرف انرژی را که برای این منظور به کار می رود ، کاهش می دهد . اجرای صحیح سقف کاذب در ساختمان ها می تواند به میزان قابل توجهی از انتقال حرارت بین فضای داخلی و خارجی ساختمان بکاهد.

استفاده از عایق های حرارتی در سقف های کاذب و اجرای صحیح و بدون درز اینگونه سقف های کاذب در طبقات فوقانی می تواند از انتقال حرارت بین فضای داخلی و فضای خارجی جلوگیری نماید.

مهم ترین دلایل استفاده از سیستم های سقف کاذب پی وی سی به ترتیب زیر می باشد :

ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین در سقف ساختمان

ایجاد فضایی در سقف کاذب برای جاسازی تاسیسات و تجهیزات سبک وزن

بهبود عایق بندی صوتی و حرارتی سقف کاذب هر طبقه از ساختمان

ایجاد سقف کاذب کوتاه تر برای فضای داخلی ساختمان

سقف کاذب پی وی سی دارای رنگ بندی های مختلف برای سقف فضای موردنظر می باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید