سقف کاذب کناف

<p> <span style="font-size:16px;"><strong>سقف کاذب کناف به دلیل تنوع در طرح هایی که می توان با آن اجرا کرد برای سقف فضاهای مختلف استفاده می شود.</strong></span&

<p> <span style="font-size:16px;"><strong>سقف کاذب کناف به دلیل تنوع در طرح هایی که می توان با آن اجرا کرد برای سقف فضاهای مختلف استفاده می شود.</strong></span&

سقف کاذب کناف

یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - 10:25 |  569 بازدید

سقف کاذب کناف به دلیل تنوع در طرح هایی که می توان با آن اجرا کرد برای سقف فضاهای مختلف استفاده می شود.

سقف کاذب کناف با استفاده از گچ برگ و لوازم مخصوص به خود فضای زیبایی به وجود می آورد.

مشاوره در امور سقف کاذب کناف

طراحی و اجرای سقف کاذب کناف

اجرای سقف کاذب کناف با نورپردازی مخفی


دیدگاه خود را بیان کنید